02/02/2023 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo xanh thì chỉ cũng xanh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:27

 

Áo xanh thì chỉ cũng xanh,
Áo vàng chỉ trắng đố anh cái gì!
- Chính nó là con phượng quỳ,
Đố thì không biết giảng thì nghe hay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo xanh thì chỉ cũng xanh