02/07/2022 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng bảy

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 02/06/2012 22:43

 

Mưa tháng Bảy ùa nhớ mắt Ngâu
Sông Ngân vắng bóng cầu Ô Thước
Gió lay cây ngỡ chân em bước
Ngước bóng nắng nhìn ảo ảnh mây...
7-2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Tháng bảy