14/08/2022 07:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu lương duyên thề nguyền giao ước

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 22:59

 

Câu lương duyên thề nguyền giao ước
Nghĩa sắt cầm giữ vẹn trước cũng như sau
Anh chớ có thấy sang mà bỏ bạn cựu
Chớ có phụ khó tham giàu mà bỏ em
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Câu lương duyên thề nguyền giao ước