02/10/2023 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Môn oán kỳ 2
長門怨其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:59

 

Nguyên tác

桂殿長愁不記春,
黃金四屋起秋塵。
夜懸明鏡青天上,
獨照長門宮里人。

Phiên âm

Quế điện trường sầu bất ký xuân,
Hoàng kim tứ ốc khởi thu trần.
Dạ huyền minh kính thanh thiên thượng,
Độc chiếu Trường Môn cung lý nhân.

Dịch nghĩa

Điện vách quế buồn vò võ nên đâu thấy vẻ xuân,
Cung dát vàng ở phía tây đã phủ bụi.
Trăng sáng trên trời xanh,
Chỉ chiếu vào người trong cung Trường Môn.

Bản dịch của (Không rõ)

Điện buồn người chẳng biết xuân,
Dấu xưa thu dậy bốn cung nhà vàng.
Trăng treo lơ lửng trời xanh,
Chiếu lên một bóng mỹ nhân u sầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Trường Môn oán kỳ 2