16/07/2024 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sài Gòn mùa thu đâu?

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/08/2021 07:06

 

Sài Gòn chưa hề có mùa thu
Chỉ có lá khô vàng rơi rụng
Dưới những hàng cây trơ lạnh lùng
Có ánh mắt buồn như… mùa thu!

Sài Gòn chưa hề có mùa thu
Chỉ có nắng phai chiều ngóng đợi
Có những người ngồi tay bó gối
Bên nỗi đời buồn hơn mùa thu!

Sài Gòn không hề có mùa thu
Chỉ có heo may kéo sương mù
Cho tâm hồn của người nghệ sĩ
Viết nhạc buồn mang dáng... mùa thu!

Sài Gòn không hề có mùa thu
Chỉ có não nùng tiếng mưa ru
Có những chuyện đời không kể hết
Sài Gòn buồn hơn cả mùa thu!
16.8.21
Viết cho Sài Gòn lại “Lockdown” thêm tháng thứ III.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Sài Gòn mùa thu đâu?