24/01/2022 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc đệ Ngạn Khí ca kỳ 6
哭弟彥器歌其六

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 20:25

 

Nguyên tác

自歎死生生別離,
萬里獨見炎雲飛。
紅顏弱弟負離別,
遊魂杳杳將安之。
逝水東流不復返,
此恨綿綿無盡期。
嗚呼六歌兮歌感激,
鶺鴒助我聲唧唧。

Phiên âm

Tự thán tử sinh sinh biệt ly,
Vạn lý độc kiến viêm vân[1] phi.
Hồng nhan nhược đệ phụ ly biệt,
Du hồn yểu yểu tương an chi.
Thệ thuỷ đông lưu bất phục phản,
Thử hận miên miên vô tận kỳ
Ô hô lục ca hề ca cảm kích,
Tích linh[2] trợ ngã thanh tức tức.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tự than rằng tử sinh gây ly biệt,
Vạn dặm trời chỉ thấy mây viêm nhiệt.
Tuổi như em còn trẻ gánh chia xa,
Hồn phiêu linh đến đâu chẳng ai biết.
Dòng nước chảy về đông không trở lại,
Oán hận nầy vẫn không nguôi mải miết.
Ô hô, bài thứ sáu chừ ca lên cảm xúc,
Nhờ tích linh kêu giúp bao thương tiếc.
[1] Mây màu hồng của vùng viêm nhiệt, do hơi chướng từ đầm lầy, đất đai bốc lên tạo ra hơi nóng, cũng chỉ việc xui xẻo.
[2] Tên một loại chim nhỏ đuôi dài, bụng trắng, đầu đen có bệt trắng, còn có tên ung cừ 雝渠. Tích linh là một loài thuỷ điểu, thường bay kêu hót tìm bạn, khi mất chỗ ở, hay lên đồng bằng kêu hót đồng loại. Nên lúc nghe chim tích linh kêu ngoài bãi là biết có chuyện xảy ra. Bài Thường lệ 常棣 trong Kinh thi: “Tích linh tại nguyên, Huynh đệ cấp nạn” 脊令在原,兄弟急難 (Tích linh lên đồng bằng, Anh em gặp nạn). Sau thường dùng “tích linh” để chỉ anh em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Khốc đệ Ngạn Khí ca kỳ 6