09/08/2022 01:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộng hoa hương mãn y
弄花香滿衣

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2008 21:09

 

Nguyên tác

艷紅影裏攜芳菲,
沾惹春風兩袖歸。
夾路露桃渾欲笑,
不禁蜂蝶繞人飛。

Phiên âm

Diễm hồng ảnh lý hiệt phương phi,
Triêm nhạ xuân phong lưỡng tụ quy.
Giáp lộ lộ đào hồn dục tiếu,
Bất câm phong điệp nhiễu nhân phi.

Dịch nghĩa

Trước bóng hồng tươi đẹp rực rỡ không thể không dang tay hái lấy mùi thơm nồng nàn đó.
Lại thêm gió xuân đưa đầy nên tay áo thấm đầy hương hoa
Và trên đường quay về hai bên đường lại gặp sương hoa đào như vui cười chào đón
Khiến ta không sao đương nổi với bày ong bướm nhởn nhơ bay quanh mình.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Khóm hồng rực rỡ ngắt hương mai,
Theo gió xuân về đẫm áo ai.
Trên nẻo đường sương đào hé nụ,
Khôn ngăn ong bướm lượn quanh người.
Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Lộng hoa hương mãn y