27/05/2022 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vợ chồng là nghĩa tao khang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 10:38

 

Vợ chồng là nghĩa tao khang,
Chồng hoà vợ thuận nhà thường yên vui.
Sinh con mới ra thân người,
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no.
Khảo dị:
Vợ chồng là nghĩa tao khang,
Chồng hoà vợ thuận gia đường yên vui.
Sinh con mới ra thân người,
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no.
Vợ chồng là nghĩa tao khang,
Chồng hoà vợ kính nhà thường yên vui.
Sinh con mới ra mặt người,
Làm ăn thanh thản đời đời không lo.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vợ chồng là nghĩa tao khang