01/12/2021 16:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai Hoa quán hoài cổ
梅花觀懷古

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 19:21

 

Nguyên tác

不在梅邊在柳邊,
個中誰拾畫嬋娟。
團圓莫憶春香到,
一別西風又一年。

Phiên âm

Bất tại mai biên tại liễu biên,
Cá trung thùy thập họa thiền quyên.
Đoàn viên mạc ức xuân hương đáo,
Nhất biệt tây phong hựu nhất niên.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Nếu không bên liễu cũng bên mai,
Ai vẽ thuyền quyên vẽ cũng tài.
Sum họp Xuân Hương đừng nghĩ vội,
Gió tây lại vắng một năm trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Mai Hoa quán hoài cổ