24/09/2023 07:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ tác
除夜作

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 22:12

 

Nguyên tác

旅館寒燈獨不眠,
客心何事轉凄然。
故鄉今夜思千里,
愁鬢明朝又一年。

Phiên âm

Lữ quán hàn đăng độc bất miên,
Khách tâm hà sự chuyển thê nhiên.
Cố hương kim dạ tư thiên lý,
Sầu mấn minh triêu hựu nhất niên.

Dịch nghĩa

Một mình không ngủ, lẻ loi trong quán trọ trong ánh đèn lạnh lẽo,
Lòng người khách cớ sao chuyển thành buồn bã.
Đêm nay nhớ quê hương cách xa ngàn dặm,
Tóc mai nhuốm sương, sáng mai là đã lại qua một năm nữa.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Quán trọ đèn côi giấc chẳng thành
Về đâu lòng khách những buồn tênh!
Quê nhà ngàn dặm đêm nay nhớ
Mai, một năm thêm, bạc tóc mình.
(Năm 750)
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (phần Thơ dịch), NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Trừ dạ tác