10/05/2021 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mèo

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:13

 

Nếu "mèo già hoá cáo"
Anh già xin hoá mèo
Ngay từ trong bụng mẹ
Đã có chòm râu đeo
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Mèo