16/10/2021 15:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiếm chu nhập hậu khê
泛舟入後溪

Tác giả: Dương Sĩ Ngạc - 羊士諤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2009 19:00

 

Nguyên tác

雨餘芳草淨沙塵,
水綠灘平一帶春。
唯有啼鵑似留客,
桃花深處更無人。

Phiên âm

Vũ dư phương thảo tịnh sa trần,
Thuỷ lục than bình nhất đới xuân.
Duy hữu đề quyên tự lưu khách,
Đào hoa thâm xứ cánh vô nhân.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cỏ mượt sau mưa sạch bụi trần
Bãi bằng nước biếc một màu xuân
Chỉ nghe quyên hót như cầm khách
Sâu thẳm rừng đào vắng tiếng chân
Nguồn: Thơ Đường, NXB Đà Nẵng, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Sĩ Ngạc » Phiếm chu nhập hậu khê