20/09/2020 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thẻ tôi lĩnh có hai đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 14:23

 

Thẻ tôi lĩnh có hai đồng,
Ông cai lĩnh hộ, trừ công năm hào.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thẻ tôi lĩnh có hai đồng