30/10/2021 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn hành
村行

Tác giả: Vương Vũ Xứng - 王禹偁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2008 09:26

 

Nguyên tác

馬穿山徑菊初黃,
信馬悠悠野興長。
萬壑有聲含晚籟,
數峰無語立斜陽。
棠梨葉落胭脂色,
蕎麥花開白雪香。
何事吟余忽惆悵,
村橋原樹似吾鄉。

Phiên âm

Mã xuyên sơn kính cúc sơ hoàng,
Tín mã du du dã hứng trường.
Vạn hác hữu thanh hàm vãn lại,
Sổ phong vô ngữ lập tà dương.
Đường lê diệp lạc yên chi sắc,
Kiều mạch hoa khai bạch tuyết hương.
Hà sự ngâm dư hốt trù trướng,
Thôn kiều nguyên thụ tự ngô hương.

Dịch nghĩa

Ngựa đi trên đường xuyên núi, cúc mới chớm ra hoa vàng,
Ngựa quen đường cứ đi mãi, hứng thú đồng quê dài dài.
Muôn hang hốc có âm thanh tựa tiếng tiêu,
Vài ngọn núi không có âm thanh đứng dưới nắng chiều.
Lá đường lê rụng mang màu phấn yên chi,
Lúa tám đen ra hoa trắng như tuyết thơm lừng.
Sao ngâm thơ xong lại thấy buồn bã?
Vì cầu và cây trong thôn giống như ở quê ta.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngựa băng đường núi, cúc vàng pha
Vui ngắm đồng không, mặc ngựa qua
Vi vút muôn khe vang sáo thổi
Im lìm mấy núi ánh dương tà
Lệ rơi lá đỏ như son nhuộm
Lúa nảy bông thơm tựa tuyết hoà
Ngâm dứt ngậm ngùi, sao thế nhỉ?
Cầu làng cây nội gióng quê ta!
Bài này tuyển từ Tiểu súc tập quyển 9, tác giả làm vào mùa thu năm thứ ba Thuần Hoá đời Thái Tôn. Bấy giờ Vương bàn về yêu ni Đạo An, vu hãm Từ Huyền mắc tội với triều đình, bị biếm làm đoàn huyện phó sứ Thương Châu, là nơi rừng núi hẻo lánh, với chức quan ở rảnh năm trăm năm mươi ngày, ông làm rất nhiều thơ ca về cảnh vật địa phương.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vũ Xứng » Thôn hành