16/04/2021 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh châu

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Thanh An vào 26/05/2007 09:11

 

Ngọc Minh châu là thiên mười bốn
Ngợi ca đức khiêm tốn sáng trong.
Ngọc là vật quý vô cùng,
Minh châu nổi sáng trong vùng tối tăm.
Ngọc muốn đẹp phải năng mài giũa,
Cố nâng niu gìn giữ kẻo hoài.
Trời cho ta tấm hình hài,
Phải lo tự giác mà bồi bổ thêm.

Con hay, cha chớ nên khen,
Cha mắc lỗi, con chớ nên nói nhiều.
Thành công chẳng được tự kiêu,
Hưởng phúc, càng phải biết điều đừng tham.[1]
[1] Nguyên chữ Hán là:
"Thành công bất dĩ tự căng,
Thụ phúc khả thái hoá"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Minh châu