11/04/2021 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hết hạn

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 06/02/2020 09:51

 

Đến mặt trăng rồi cũng hết hạn
Nhưng hết hạn trên trời với tư cách mặt trăng

Đến mặt trời rồi cũng hết hạn
Nhưng hết hạn trên cao với tư cách mặt trời

Huống hồ nhỏ bé như chúng ta, rồi có một ngày
Như cái lá, như bông hoa mỏng mảnh

Xanh hết mình, thơm hết mình cho đến ngày hết hạn
Với tư cách một cái lá, một bông hoa.
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Hết hạn