25/09/2021 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chúa của tôi
Ma Lord

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2012 08:08

 

Nguyên tác

Ma Lord ain't no stuck-up man.
Ma Lord, he ain't proud.
When he goes a-walkin'
He gives me his hand.
"You ma friend," he 'lowed.

Ma Lord knowed what it was to work.
He knowed how to pray.
Ma Lord's life was trouble, too,
Trouble every day.

Ma Lord ain't no stuck-up man.
He's a friend o' mine.
When He went to heaben,
His soul on fire,
He tole me I was gwine.
He said, "Sho you'll come wid Me
An' be ma friend through eternity."

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chúa của tôi không phải kẻ kiêu kỳ
Chúa của tôi không phải là kiêu ngạo
Mỗi khi Người đi dạo
Người vẫn nắm tay tôi
Và bảo:
"Ngươi, ngươi là bạn của ta"

Chúa của tôi từng đã biết thế nào là lao động
Người đã từng biết cách cầu kinh
Cuộc đời Người không phải yên lành
Ngày  nào cũng lo âu phiền muộn

Chúa của tôi không phải kẻ kiêu kỳ
Người là bạn của tôi
Khi Người sắp lên trời
Linh hồn trên lửa
Người còn vẫn bảo
Rằng tôi cũng lên theo
Người nói: "Rồi ngươi sẽ đến cùng ta
Và người sẽ đời đời là bạn của ta".
Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Chúa của tôi