22/05/2022 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tuyệt kỳ 3
四絕其三

Tác giả: Phùng Tiểu Thanh - 馮小青

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 10:35

 

Nguyên tác

新妝竟與畫圖爭,
知是昭陽第幾名?
瘦影自臨秋水照,
卿須憐我我憐卿。

Phiên âm

Tân trang cánh dữ hoạ đồ tranh,
Tri tại Chiêu Dương[1] đệ kỷ danh?
Sấu ảnh tự lâm thu[2] thuỷ chiếu,
Khanh tu liên ngã, ngã liên khanh[3].

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Trang điểm, kém chi người trong hoạ,
Xếp hàng thứ mấy điện Chiêu Dương?
Thân gầy hiện dưới làn thu thuỷ,
Thương ta hỡi bóng! Bóng, ta thương!
Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999
[1] Tên một hậu cung do Hán Vũ Đế cho xây. Đời Hán Thành Đế, Triệu Phi Yến từng sống ở đây. Về sau thường dùng để chỉ nơi hoàng hậu ở.
[2] Có bản chép là chữ "xuân" 春.
[3] Hoàng Mẫn (người sưu tầm truyện) cho biết có nhà nghiên cứu như Phan Quang Đán trong cuốn Phùng Tiểu Thanh, đã căn cứ vào học thuyết của Sigmund Freud và Trigant Burrow để chỉ ra rằng ở Tiểu Thanh cũng có hiện tượng tâm lý mà các nhà tâm lý học hiện đại gọi là Narcissisme.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Tiểu Thanh » Tứ tuyệt kỳ 3