18/05/2024 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lâm Kiệt
哭林杰

Tác giả: Trịnh Lập Chi - 鄭立之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2014 01:23

 

Nguyên tác

才高未及賈生年,
何事孤魂逐逝川。
螢聚帳中人已去,
鶴離臺上月空圓。

Phiên âm

Tài cao vị cập Giả sinh[1] niên,
Hà sự cô hồn trục thệ xuyên.
Huỳnh tụ trướng trung nhân dĩ khứ,
Hạc ly đài thượng nguyệt không viên.

Dịch nghĩa

Có tài cao nhưng tuổi chưa bằng Giả sinh,
Sao cô hồn lại theo dòng sông không trở lại?
Đom đóm còn tụ trước màn nhưng người đã đi xa rồi,
Hạc đã bay xa, chỉ còn trăng sáng soi trên đài.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tài tuy cao tuổi thua họ Giả
Sao cô hồn sớm ngả sông ly?
Đóm trước màn, người đã đi
Trăng soi đài vắng hạc quy tiên rồi
Lâm Kiệt tự Trí Chu, người đất Phúc Châu, Phúc Kiến, là thần đồng, 6 tuổi đã dùng bút làm phú, chữ viết rất đẹp, 17 tuổi qua đời. Ông là bạn thân thiết của tác giả.

[1] Tức Giả Nghị, người đời Hán, một văn học gia, chính trị gia lỗi lạc, nhưng bất đắc chí, qua đời năm 32 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Lập Chi » Khốc Lâm Kiệt