08/12/2022 17:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Điêu Thuyền (I)
詠貂蟬

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2009 23:25

 

Nguyên tác

紅牙催拍燕飛忙,
一片行雲到畫堂。
眉黛促成遊子恨,
臉容初斷故人腸。
榆錢不買千金笑,
柳帶何須百寶妝。
舞罷隔簾偷目送,
不知誰是楚襄王。

Phiên âm

Hồng nha thôi phách yến phi mang,
Nhất phiến hành vân đáo hoạ đường.
My đại xúc thành du tử hận,
Kiểm dung sơ đoạn cố nhân trường.
Du tiền bất mãi thiên kim tiếu,
Liễu đới hà tu bách bảo trang.
Vũ bãi cách song thâu mục tống,
Bất tri thuỳ thị Sở Tương Vương.

Bản dịch của Phan Kế Bính

Én liệng la đà nhịp phách ngà,
Mây bay một áng diễu thềm hoa.
Mày ngài gợi khách sầu man mác.
Vẻ ngọc xui người dạ thiết tha,
Hồ dễ ngàn vàng mua được miệng,
Lọ cùng trăm báu xức vào da?
Rèm cao múa đoạn ai nhìn trộm
Nào biết Tương Vương mấy kẻ là!
Bài thơ này được chép trong hồi thứ 8 của Tam Quốc diễn nghĩa, ca ngợi vẻ đẹp của Điêu Thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Vịnh Điêu Thuyền (I)