28/05/2022 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuống dốc
A lejtőn

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 12/12/2020 19:47

 

Nguyên tác

Száll az este. Hollószárnya
Megrezzenti ablakom,
Ereszkedik lelkem árnya,
Elborong a multakon.
Nézek vissza, mint a felhő
Áthaladt vidékre néz:
Oly komor volt, - oly zöldellő
Oly derült most az egész.

Boldog évek! - ha ugyan ti
Boldogabban folytatok, -
Multam zöld virányos hanti!
Hadd merengek rajtatok.
Bár panasszal, bár sohajjal
Akkor is szám telve lőn:
Kevesebbem volt egy jajjal...
Hittel csüggtem a jövőn!

Most ez a hit... néma kétség,
S minél messzebb haladok,
Annál mélyebb a sötétség;
Vissza sem fordulhatok.
Nem magasba tör, mint másszor -
Éltem lejtős útja ez;
Mint ki éjjel vízbe gázol
S minden lépést óva tesz.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Buổi tối đến cánh quạ đen của nó
Làm bật tung cửa sổ nhà tôi
Bóng tâm hồn bao trùm đây đó
Lướt qua những quá khứ tủi hờn
Như mây tôi ngoái nhìn trở lại
Ngắm nghía vùng miền đã đi qua:
Nơi nào cũng đen ngòm xanh rợn
Mà giờ đây tất cả lại sáng loà

Ôi những tháng năm tràn trề hạnh phúc
Các bạn làm tôi sung sướng thật nhiều
Quá khứ tôi một nấm mồ xanh biếc
Hãy để thời gian suy xét mọi điều
Dù kêu ca hay thở dài thườn thượt
Thì miệng tôi vẫn ăm ắp niềm vui:
Một chút kêu la tủi hờn vợi bớt
Sáng niềm tin sắt đá ở tương lai!

Giờ niềm tin... biến thành nghi hoặc
Càng đi xa càng nhìn rõ mọi điều
Mỗi lúc lún sâu thêm đen tối
Quay về chỗ cũ chẳng thể nào
Lên cao như trước rất khó nhọc
Đường đi xuống dốc tôi trượt dài
Trên miền sông nước đêm phải lội
Từng bước muốn đi phải dò tìm
1857
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Xuống dốc