08/08/2022 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật hí đề Não Hác sứ quân huynh
春日戲題惱郝使君兄

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 10:41

 

Nguyên tác

使君意氣淩青霄,
憶昨歡娛常見招。
細馬時鳴金騕褭,
佳人屢出董嬌饒。
東流江水西飛燕,
可惜春光不相見。
願攜王趙兩紅顏,
再騁肌膚如素練。
通泉百里近梓州,
請公一來開我愁。
舞處重看花滿面,
尊前還有錦纏頭。

Phiên âm

Sứ quân ý khí lăng thanh tiêu,
Ức tạc hoan ngu thường kiến chiêu.
Tế mã thì minh kim yểu niểu,
Giai nhân lũ xuất Đổng Kiều Nhiêu.
Đông lưu giang thuỷ, tây phi yến,
Khả tích xuân quang bất tương kiến.
Nguyện huề Vương, Triệu lưỡng hồng nhan,
Tái sính cơ phu như tố luyện.
Thông Tuyền bách lý cận Tử Châu,
Thỉnh công nhất lai khai ngã sầu.
Vũ xứ trùng khan hoa mãn diện,
Tôn tiền hoàn hữu cẩm triền đầu[1].

Dịch nghĩa

Ý khí của sứ quân cao vút trời,
Nhớ xưa mỗi khi có dịp vui là được mời.
Ngựa nòi xứ Kim thỉnh thoảng hí,
Người đẹp lũ lượt như những nàng họ Đổng đáng yêu.
Phía đông nước sông trôi, phía tây chim én liệng,
Rất tiếc rằng thời thanh xuân không gặp nhau.
Xin giắt hai nàng xinh đẹp họ Vương, họ Triệu,
Để lộ ra da dẻ như lụa nõn.
Thông Tuyền trăm dặm gần với Tử Châu,
Xin mời ông tới để cho tôi giải buồn.
Nơi sàn múa lại được thấy mặt như hoa nở,
Trước ly rượu lại có cảnh lấy gấm phủ lên đầu con hát.

Bản dịch của Nhượng Tống

Ông anh ý khí tốt ngang trời
Hồi trước ngày vui vẫn thấy mời
Ngựa nhỏ cỏ xanh vàng, lụa choáng
Người xinh má đỏ phấn, son tươi
Én về tây hết, nước xuôi đông
Bỏ phí trời xuân xiết nhớ mong
Vương, Triệu đôi cò da trắng mịn
Xin trưng ra để mắt đời trông
Trăm dặm Thông Tuyền cách Tử Châu
Sang chơi kẻo để dạ ta sầu
Múa may lại thấy hoa in mặt
Say tỉnh còn xem gấm phủ đầu
(Năm 763)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Gấm thưởng cho con hát, thưởng cho ai thì phủ lên đầu người đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân nhật hí đề Não Hác sứ quân huynh