12/08/2020 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai mà đội đá vá trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 10:29

 

Ai mà đội đá vá trời
Mười ba mẫu ruộng tiếng cười đến nay?

- Bà Nữ Oa[1] đội đá vá trời
Mười ba mẫu ruộng tiếng cười đến nay
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Nhân vật thần thoại cổ, nữ giới, có công tạo dựng nên đất, trời, vũ trụ. Cũng như các nhân vật cùng loại, bà có một thân thể khổng lồ, có tầm vóc vũ trụ. Nữ Oa thường đi với một nhân vật khổng lồ thuộc nam giới là Tứ Tượng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai mà đội đá vá trời