07/12/2021 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Trần Thái Tông - 陳太宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2005 16:24

 

Nguyên tác

一甕糟糠麴釀成,
幾多智者沒聰明。
非惟獨破緇流戒,
敗國亡家自此生。

Phiên âm

Nhất úng tao khang khúc nhưỡng thành,
Kỷ đa trí giả một thông minh.
Phi duy độc phá truy lưu giới[1],
Bại quốc vong gia tự thử sinh.

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Một vò cám bã ủ lên men,
Tài trí thông minh cũng hoá hèn.
Giới hạnh sư mô tan nát cả,
Bao người nước mất với nhà tan.
[1] Thuật ngữ Phật giáo dịch ý từ Sila trong tiếng Phạn, vốn có nghĩa như hành vi, tập quán, đạo đức. Phật giáo thông thường dùng từ này chỉ giới quy được chế định cho tín đồ xuất gia, dùng ức chế mọi hành vi chẳng nên làm, chẳng nên nói, chẳng nên nghĩ. Thái Tông Trần Cảnh sau khi bỏ triều đình tới Yên Tử có soạn Khoá hư lục trong đó có viết về giới như sau: “Giới như đất bằng vạn điều lành từ đây mà sinh ra. Giới như lương y có thể cứu chữa mọi bệnh. Giới như hạt châu sáng có thể phá tan mọi u ám. Giới như thuyền bè có thể đi qua biển khổ. Đức Phật dạy: Sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải coi giới luật là bậc thầy sáng suốt, cũng như Phật còn tại thế không khác.” Phá giới: không giữ các điều răn, phá giới luật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thái Tông » Vô đề