29/06/2022 10:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn ngữ

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:12

 

Ngôn ngữ
Là giả tạo
Nhưng chính giả tạo
Là phương tiện
Đi đến chân lý
22-5-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Ngôn ngữ