19/10/2021 13:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ đông dạ ẩm
初冬夜飲

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2013 17:32

 

Nguyên tác

淮陽多病偶求歡,
客袖侵霜與燭盤。
砌下梨花一堆雪,
明年誰此憑欄杆?

Phiên âm

Hoài Dương đa bệnh[1] ngẫu cầu hoan,
Khách tụ xâm sương dữ chúc bàn.
Thế hạ lê hoa nhất đồi tuyết,
Minh niên thuỳ thử bằng lan can?

Dịch nghĩa

Thái thú Hoài Dương bệnh nhiều, nâng chén rượu giải buồn,
Nơi đất khách tay áo ướt đẫm sương đêm, một làm bạn với ngọn nến.
Ngoài thềm đá, tuyết chất từng đống trông như hoa lê trong trắng
Sang năm, không biết ai lại là người đứng tựa những hàng lan can đây?

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Hoài Dương thái thú bệnh nhiều
Lấy đôi chén rượu để tiêu nỗi sầu
Một mình đất khách đêm thâu
Ướt đầm tay áo thấm màu sương khuya
Tuyết rơi thành đống ngoài kia
Chất cao trắng xoá khác gì lê hoa
Sang năm nào biết ai mà
Lan can đứng tựa như là giờ đây?
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
[1] Tích Cấp Ảm thời Tây Hán tính tình cương trực, can gián vua nhiều lần, bị đày đi làm Thái thú Đông Hải. Ông có bệnh, tuy nằm một chỗ nhưng vẫn gượng xử lý công việc. Vua lại xuống chiếu bắt ông đi làm Thái thú Hoài Dương, ông cáo bệnh xin được về kinh sư làm việc nhẹ, nhưng vua không thuận. Ông phải đi rồi chết ở Hoài Dương.
Năm 842 tác giả làm quan dưới quyền Tể tướng Lý Đức Dụ, ông này bổ tác giả làm Thứ sử Hoàng Châu, được ít lâu lại bổ Thứ sử Trì Châu rồi Mục Châu. Tác giả buồn chán, ví mình như Cấp Ảm "Hoài Dương đa bệnh" là vì vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Sơ đông dạ ẩm