04/12/2021 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vạn Tuế sơn thị yến thị nhật trị tuyết
萬歲山侍宴是日值雪

Tác giả: Trần Ích Tắc - 陳益稷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2018 16:17

 

Nguyên tác

碧漢鳴鸞不動塵,
玉京縹繞會星辰。
舞回鼇背三山雪,
酒上龍顏萬國春。
物被仁風榮禦苑,
水涵聖澤溢天津。
越南羈旅陪班列,
咫尺光昭日月新。

Phiên âm

Bích Hán[1] minh loan bất động trần,
Ngọc kinh phiêu nhiễu hội tinh thần.
Vũ hồi Ngao Bối[2] tam sơn tuyết,
Tửu thượng long nhan[3] vạn quốc xuân.
Vật bị nhân phong vinh ngự uyển,
Thuỷ hàm thánh trạch dật Thiên Tân[4].
Việt Nam ky lữ bồi ban liệt,
Chỉ xích quang chiêu nhật nguyệt tân.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Bích Hán loan kêu lắng bụi trần,
Ngọc kinh nhấp nhới họp tinh thần.
Múa quanh Ngao Bối non phơ tuyết,
Rượu chuốc long nhan hội mở xuân.
Thấm khắp gió nhân cây ngự uyển,
Dẫy đầy ơn Thánh nước Thiên Tân.
Việt Nam ky lữ theo hàng ngũ,
Gang tấc gương soi nhật nguyệt gần.
Bài thơ này được Lê Tắc chép trong An Nam chí lược, nói về việc Trần Ích Tắc được nhà Nguyên đãi yến, sau khi đã bỏ theo hàng.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Sông Ngân Hán ở giữa trời xanh.
[2] Lưng con ngao, cũng như Ngao Sơn, là nơi tiên ở.
[3] Mặt rồng tức nhà vua.
[4] Cũng như Thiên Hà, là sông Ngân Hà trên trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ích Tắc » Vạn Tuế sơn thị yến thị nhật trị tuyết