22/10/2021 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya lốm đốm sao tàn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 14:13

 

Đêm khuya lốm đốm sao tàn,
Dạng người bay bướm, tiếng đàn vo ve.
- Đêm khuya mát mẻ gió đưa,
Tiếng xa lắc rắc lời thưa rạch ròi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya lốm đốm sao tàn