28/03/2023 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bái Luân tập
題拜倫集

Tác giả: Tô Mạn Thù - 蘇曼殊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2008 00:16

 

Nguyên tác

秋風海上巳黃昏,
獨向遺篇吊拜倫。
詞客飄蓬君與我,
可能異域為招魂?

Phiên âm

Thu phong hải thượng dĩ hoàng hôn,
Độc hướng di biên điếu Bái Luân.
Từ khách phiêu bồng quân dữ ngã,
Khả năng dị vực vị chiêu hồn.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gió thu trên biển hoàng hôn
Đọc thơ lặng điếu Bai Rơn một mình
Đều là từ khách lênh đênh
Xa xôi tôi lại vì anh chiêu hồn
Bái Luân tức George Gordon Byron, nhà thơ lãng mạn vĩ đại người Anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Mạn Thù » Đề Bái Luân tập