14/05/2021 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hội Phó dật nhân
再會傅逸人

Tác giả: Trương Vịnh - 張詠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2018 23:21

 

Nguyên tác

分到知心死不輕,
幾年曾是愴離情。
微風吹雨雁初下,
落葉滿階蟲正鳴。
燈靜苦嫌論劍略,
簟涼頻喜轉琴聲。
從來共約雲泉老,
肯向人間占好名。

Phiên âm

Phận[1] đáo tri tâm tử bất khinh,
Kỷ niên tằng thị thướng ly tình.
Vi phong xuy vũ nhàn sơ hạ,
Lạc diệp mãn giai trùng chính minh.
Đăng tĩnh khổ hiềm luân kiếm lược,
Điếm lương tần hỷ chuyển cầm thanh.
Tòng lai cộng ước vân tuyền lão,
Khẳng hướng nhân gian chiếm hảo danh.

Dịch nghĩa

Tình phận đến chỗ hiểu lòng nhau thì chết chẳng nhẹ nhàng
Bao năn từng bấy nhớ thương vì tình cảm xa cách
Gió nhẹ thổi mưa chim nhạn vừa hạ cánh
Lá rơi đầy thềm tiếng sâu đang kêu
Dưới đèn tĩnh mịch ngại bàn đến mẹo kiếm
Chiếu mát luôn luôn vui khi nghe tiếng đàn dìu dặt
Từ trước đến nay cùng hẹn là già bên mây suối
Há ham gì tiếng tốt trên đời

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lòng đã hiểu lòng chết nhẹ đâu
Bao năm xa bấy nhớ thương nhau
Mưa bay gió nhẹ, nhàn vừa hạ
Lá rụng thềm đầy sâu vẫn kêu
Đèn vắng ngại bàn tay kiếm giỏi
Chiếu êm ưa lắng tiếng đàn sâu
Trước nay cùng hẹn già mây suối
Đâu hám trên đời tiếng tốt nêu.
Bài này tuyển từ Quai Nhai tập quyển 3, bản Tứ khố toàn thư. Trương Vịnh làm bài này vào cuối đời. Phó dật nhân là người ở ẩn, tên Phó Lâm, thời trẻ cùng học với Trương Vịnh. Khi hiển quý, ông tìm ông Lâm 30 năm không được, làm bài Ức Lâm thi: “Ký ngữ Sào Do mạc tương tiếu, Thử sinh chung bất tiện khinh phì” (Gửi lời đến Sào, Do, đừng cười nhau, Cuộc đời tôi vẫn chẳng ham gì áo cừu nhẹ thịt béo). Cuối đời vì chạm đến Đinh Vị, Vương Khâm Nhược, bị trích giữ Uyển Khâu (tên đất). Bỗng Lâm đến thăm. Vịnh hỏi Lâm: “Sao trước kia đi ẩn nay lại ra?” Lâm đáp: “Ông sắp đi rồi, nên nay đến báo cho ông mà thôi”. Bài thơ này chìm lắng buồn tẻ, đầy chán mỏi đối với quan trường, và tình bạn chân thành từ lâu đến nay.

[1] Tình phận, danh phận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vịnh » Tái hội Phó dật nhân