26/09/2022 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 1
楊柳枝其一

Tác giả: Tôn Phường - 孫魴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2006 05:18

 

Nguyên tác

靈和風暖太昌春,
舞線搖絲向昔人。
何似曉來江雨後,
一行如畫隔遙津。

Phiên âm

Linh Hoà phong noãn Thái Xương xuân,
Vũ tuyến dao ti hướng tích nhân.
Hà tự hiểu lai giang vũ hậu,
Nhất hàng như hoạ cách dao tân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Điện Linh Hoà một mùa xuân ấm
Liễu tơ bay vương đắm người xưa
Bến sông, sáng tạnh cơn mưa
Một hàng như họa đong đưa bên bờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phường » Dương liễu chi kỳ 1