05/12/2021 09:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng biệt Mộng Đắc
重別夢得

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:15

 

Nguyên tác

二十年來萬事同,
今朝岐路忽西東。
皇恩若許歸田去,
晚歲當為鄰舍翁。

Phiên âm

Nhị thập niên lai vạn sự đồng,
Kim triêu kỳ lộ hốt tây đông.
Hoàng ân nhược hứa quy điền khứ,
Vãn tuế đương vi lân xá ông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hai mươi năm phận đời chia xẻ
Bỗng hôm nay đường rẽ đông tây
Nếu lệnh trên cho về nghĩ khoẻ
Cuối đời làm hàng xóm vui vầy.
Mộng Đắc tức Lưu Vũ Tích. Lúc đầu Liễu Tông Nguyên bị đày đi Vĩnh Châu (thủ phủ là Linh Lăng, nằm khoảng giữa Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây), sau được triệu về Trường An một đợt với Lưu Vũ Tích. Nhưng rồi tất cả lại bị đày một lần nữa, Lưu Vũ Tích ra Nhữ Châu, còn Liễu Tông Nguyên đến tận Liễu Châu (Quảng Tây). Liễu Tông Nguyên chết bệnh tại Liễu Châu năm Nguyên Hoà thứ 14 (819, đời Mục Tông Lý Thuần) khi mới được 47 tuổi, không thực hiện được giấc mộng làm bạn hàng xóm với Lưu Vũ Tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Trùng biệt Mộng Đắc