06/12/2020 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm hành dữ cố du dạ biệt
臨行與故遊夜別

Tác giả: Hà Tốn - 何遜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2008 23:10

 

Nguyên tác

曆稔共追隨,
一旦辭群匹。
復如東注水,
未有西歸日。
夜雨滴空階,
曉燈暗离室。
相悲各罷酒,
何時同促膝?

Phiên âm

Lịch nhẫm cộng truy tuỳ,
Nhất đán từ quần thất.
Phục như đông chú thuỷ,
Vị hữu tây quy nhật.
Dạ vũ trích không giai,
Hiểu đăng ám ly thất.
Tương bi các bãi tửu,
Hà thì đồng xúc tất?

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Trải cuộc đời rong ruổi
Một sớm từ biệt đoàn
Nước về Đông miên man
Đâu quay về Tây được!
Đêm, mưa rơi thềm lặng
Sáng, đèn tắt rời quê
Cũng buồn khi tàn rượu
Đến khi nao lại về?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Tốn » Lâm hành dữ cố du dạ biệt