28/11/2021 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Quân oán
昭君怨

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 18:07

 

Nguyên tác

誰作桓伊三弄,
驚破綠窗幽夢。
新月與愁煙,
滿江天。

欲去又還不去,
明日落花飛絮。
飛絮送行舟,
水東流。

Phiên âm

Thuỳ tác Hoàn Y[1] tam lộng,
Kinh phá lục song u mộng.
Tân nguyệt dữ sầu yên,
Mãn giang thiên.

Dục khứ hựu hoàn bất khứ,
Minh nhật lạc hoa phi nhứ.
Phi nhứ tống hành chu,
Thuỷ đông lưu.

Dịch nghĩa

Ai làm ba bài Mai Hoa như Hoàn Y
Phá tan những giấc mộng sầu u sau song cửa
Mảnh trăng non cùng với khói buồn
Phủ đầy trời khắp sông

Muốn đi nhưng ở không đi
Ngày mai tơ bay hoa rụng
Tơ bay tiễn thuyền lên đường
Theo dòng nước chảy về đông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ai làm ba khúc Hoàn Y
Phá tan giấc mộng sầu bi khuê phòng
Khói buồn lồng ánh trăng non
Trăng soi khói toả đầy sông khắp trời

Sắp đi chân chẳng muốn dời
Mai kia hoa rụng tơ rơi gió đùa
Tơ bay tống tiễn thuyền trôi
Theo dòng nước chảy đi hoài về đông.
[1] Người thổi sáo rất hay đời nhà Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Chiêu Quân oán