25/02/2021 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Như con cò lạnh cóng”
“Jak zmarznięty bocian”

Tác giả: Halina Poświatowska

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2008 10:28

 

Nguyên tác

przychodzi do mojego domu
jak zmarznięty bocian
pytam - poezjo co ci

a ona mówi
że już jest oswojona
i że prosi o kroplę mleka

i nie karmię jej
nigdy nie karmię do syta
i skrzydłom nie wierzę opuszczonym

bo wiem że rozkwitną
jak ziemia wiosną rozkwita
i poniosą ją z mojego domu

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Như con cò lạnh cóng
Thơ đậu trước cửa nhà tôi
Tôi hỏi
Có chuyện gì thơ ơi?

Thơ trả lời
Đã quá kiệt, mòn
Thơ xin tôi giọt sữa

Tôi không cho
Không bao giờ tôi cho tới no
Không bao giờ tin vào đôi cánh rũ

Bởi tôi biết rằng
Đôi cánh kia sẽ lại xòe ra
Như mùa xuân mặt đất nở hoa
Cắp thơ
Bay vụt khỏi nhà
Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Halina Poświatowska » “Như con cò lạnh cóng”