07/08/2020 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đây lên thác, xuống ghềnh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 19:45

 

Anh đây lên thác, xuống ghềnh,
Thuyền nan đã trải, thuyền mành thử chơi.
Đi cho khắp bốn phương trời,
Cho trần biết mặt, cho đời biết tên.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đây lên thác, xuống ghềnh