23/05/2024 06:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đường

Tác giả: Kim Chi-ha - 김지하

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 03/12/2011 17:19

 

Nguyên tác

걷기가 불편하다.
가야하고 또 걸어야만 하는 이 곳
미루어 주고 싶다
다하지 못한 그리움과
끝내지 못한 슬픈 노래를
허나
길은 걸어야 하고 생각은
가야 하나 보다.

눈물이 흐른다
보내야 하고 잊어야 하는 이 곳
눈 있어 보지 못한 너와
입 있어 말 못하는 내가

허나
길은 걸어야 하고
생각은 가야 하나 보다.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Để ra đi, thật nặng nề
Nơi chốn tôi phải đi
Chuyến đi tiếp theo này,        
                         Tôi đã trì hoãn
Dẫu tôi không thể kết thúc bài ca
Và với sự đợi chờ vô tận
Hình như tôi vẫn phải đi
Nước mắt, nước mắt rơi
Một nơi chốn tôi phải quên và từ bỏ

Người với đôi mắt của người không nhìn thấy
Tôi
       với cái miệng
                        của người không nói được
Vẫn phải đi trên đường này
Hình như chúng ta phải đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Chi-ha » Con đường