01/12/2020 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tệ cẩu 1
敝笱 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 23:29

 

Nguyên tác

敝笱在梁,
其魚魴鰥。
齊子歸止,
其從如云。

Phiên âm

Tệ cẩu tại lương,
Kỳ ngư phòng quân (quan).
Tề tử qui chỉ,
Kỳ tụng như vân.

Dịch nghĩa

Cái đó rách đặt nơi đập bắt cá,
Thì cá to phòng quan không giữ được.
Người thiếu phụ nước Tề (Văn Khương) trở về nước Tề,
Kẻ đi theo đông như mây.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chiếc đó rách để nơi đập ấy,
Con cá to đã sẩy còn gì.
Trở về Tề quốc nàng đi,
Cùng theo lắm kẻ đông thì như mây.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

tệ: hư rách.
cẩu: cái đó để bắt cá.
phòng quan (đọc quân): cá to.
quy: trở về nước Tề.
như vân (như mây): ý nói rất nhiều.

Người nước Tề lấy việc cái đó rách không thể chế ngự được con cá to mà bắt đặng so sánh với Lỗ Trang Công không ngăn ngừa được bà văn Khương, cho nên bà Văn Khương trở về nước Tề, kẻ đi theo rất đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tệ cẩu 1