27/06/2024 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng tam thủ kỳ 3 (Phong niên thục vân trì)
遣興三首其三(豐年孰雲遲)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 14:52

 

Nguyên tác

豐年孰雲遲,
甘澤不在早。
耕田秋雨足,
禾黍已映道。
春苗九月交,
顏色同日老。
勸汝衡門士,
忽悲尚枯槁。
時來展材力,
先後無丑好。
但訝鹿皮翁,
忘機對芳草。

Phiên âm

Phong niên thục vân trì,
Cam trạch bất tại tảo.
Canh điền thu vũ túc,
Hoà thử dĩ ánh đạo.
Xuân miêu cửu nguyệt giao,
Nhan sắc đồng nhật lão.
Khuyến nhữ hành môn sĩ,
Hốt bi thượng khô cảo.
Thì lai triển tài lực,
Tiên hậu vô xú hảo.
Đãn nhạ lộc bì ông,
Vong ky đối phương thảo.

Dịch nghĩa

Năm được mùa mây chín tới trễ,
Ơn tốt không tới sớm.
Cày ruộng có mưa thu là đủ,
Lúa nếp, tẻ đã rực bên đường.
Mạ xuân tháng chín thành hình,
Sắc mặt theo ngày tháng già.
Khuyên các anh, những người thuộc cửa quyền,
Mau có lòng thương cái cỏ còn khô.
Vận đến hãy phát huy tài năng,
Trước sau lúc nào cũng giữ cái tốt.
Chỉ lấy làm lạ là ông da nai,
Quên đời ngắm cỏ thơm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Năm được mùa, mây chậm,
Ơn sâu không sớm có.
Cày ruộng mưa thu đủ,
Nếp tẻ bên đường rộ.
Mạ xuân tháng chín gieo,
Theo ngày, người ủ rũ.
Xin ông, người cửa quyền,
Hãy thương còn đám cỏ.
Gặp thời đem sức lực,
Điều tốt trước sau giữ.
Chỉ lạ ông da nai,
Lánh đời, cỏ thơm ngó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng tam thủ kỳ 3 (Phong niên thục vân trì)