21/10/2021 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc tận ngẫu đề
柳州二月榕葉落盡偶題

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 01:56

 

Nguyên tác

宦情羈思共淒淒,
春半如秋意轉迷。
山城過雨百花盡,
榕葉滿庭鶯亂啼。

Phiên âm

Hoạn tình ky tứ cộng thê thê,
Xuân bán như thu ý chuyển mê.
Sơn thành quá vũ bách hoa tận,
Dung diệp mãn đình oanh loạn đề.

Dịch nghĩa

Ngẫm cảnh làm quan, cộng nỗi buồn xa nhà, lòng đầy sầu khổ,
Đang giữa xuân mà tâm tư mê hoặc tưởng như đã vào thu rồi.
Cái thành miền núi này vừa qua một trận mưa,
Hoa và lá đa rụng đầy sân trong tiếng hoảng loạn của chim oanh.

Bản dịch của Xuân Phi

Buồn tênh quan cách, chỉ giam tù
Mới nửa xuân mà giống cảnh thu!
Thành núi mưa tan, hoa rụng sạch
Oanh kêu, sân rợp lá vàng khô
Liễu Tông Nguyên ủng hộ phe cải cách, bị phe bảo thủ thắng thế hãm hại. Năm 805, ông bị đày ra Vĩnh Châu, mười năm lại đày đi Ciễu châu, so với Vĩnh Châu còn xa xôi hơn nhiều. Ông ở Liễu Châu khoảng 4 năm thì mất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc tận ngẫu đề