03/12/2022 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xét xử
Az itélet

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2012 10:13

 

Nguyên tác

A történeteket lapozám s végére jutottam,
És mi az emberiség története? vérfolyam, amely
Ködbevesző szikláibul a hajdannak ered ki,
És egyhosszában szakadatlan foly le korunkig.
Azt ne higyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése
A megeredt árnak, nincsen, csak a tenger ölében.
Vértengerbe szakad majd a vér hosszu folyója.
Rettenetes napokat látok közeledni, minőket
Eddig nem látott a világ; s a mostani béke
Ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána
A földrendítő mennydörgést szokta előzni.
Látom fátyolodat, te sötét mélytitku jövendő,
És, meggyujtván a sejtés tündéri tüzét, e
Fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta,
Borzadok, iszonyodom, s egyszersmind kedvre derűlök
És örülök szilajan. A háború istene újra
Fölveszi páncélját s kardját markába szorítván
Lóra ül és végigszáguld a messze világon,
És a népeket, eldöntő viadalra, kihíja.
Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni:
A jók s a gonoszak. Mely eddig veszte örökké,
Győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma
Vértengerbe kerűl. Mindegy. Ez lesz az itélet,
Melyet igért isten, próféták ajkai által.
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,
Az örök üdvesség; s érette a mennybe röpűlnünk
Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.

Bản dịch của Phạm Hổ

Tôi đã giở từng trang lịch sử và đọc đến những dòng chữ cuối cùng
Ôi, lịch sử chúng ta chỉ là một dòng sông máu
Đã bắt nguồn giữa những hòn đá nguyên thuỷ thuở hỗn mang
Và cuồn cuộn, triền miên trôi đến tận bây giờ
Bạn đừng tưởng nay có thể ngăn dòng sông lại được
Ngăn nước dòng sông chỉ có đại dương
Một sông máu chỉ có thể hoà tan vào biển máu
Và tôi thấy những ngày khủng khiếp đến gần
Khủng khiếp loài người chưa từng thấy - Hoà bình hiện nay
Giống như sự im lặng nặng nề của chết chóc
Sau chớp giật, người ta chờ sét nổ tung trời đất
Tương lai ơi, áo khoác của người giấu che bao bí ẩn
Nhưng linh tính tôi kỳ diệu đã chọc thủng được rồi
Tôi thấy cả ngày mai ẩn náu bên sau
Thoạt làm tôi sợ hãi lo âu
Nhưng sau đó làm tim tôi run lên vì sung sướng
Thần chiến tranh lại khoác áo bào, và nắm chặt chuôi gươm
Nhảy lên ngựa, phi đến tận cùng quả đất
Thần kêu gọi các dân tộc hãy giao tranh định đoạt
Và quả đất giờ đây chỉ còn đối mặt: hai phe
Người hiền và kẻ ác. Những người hiền hay thua trận trước kia
Sẽ chiến thắng - Mặc kệ cho trận đấu này chiến thắng
Có gây thành biển máu mênh mông vì đây sẽ là lời tuyên án
Mà Thượng đế đã hẹn với ta qua miệng những kẻ tiên tri
Ngày xử án sẽ thấy một sự bắt đầu xuất hiện
Hạnh phúc muôn đời, không phải tìm tận đâu xa
Tận trời cao, vì trời cao sẽ xuống dưới chân ta
Pest, 4-1847
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Xét xử