26/10/2021 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sớm xuân

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:10

 

Sớm xuân trời gửi nắng
Tặng hồn hoa hướng dương
Trăm cánh vàng nở thắm
Nụ cười thơm mặt gương.
1962

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Sớm xuân