20/01/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trình sư
呈師

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2008 01:00

 

Nguyên tác

鍛煉身心始得清,
森森直干對虛庭。
有人來問空王法,
身坐屏邊影襲形。

Phiên âm

Đoàn luyện thân tâm thuỷ đắc thanh,
Sâm sâm trực cán đối hư đình.
Hữu nhân lai vấn không vương pháp,
Thân toạ bình biên, ảnh tập hình.

Dịch nghĩa

Rèn luyện thân tâm thì mới được trong sạch,
Như thân cây thẳng tắp mà rườm rà đứng trước sân không.
Có người tới hỏi phép của không vương,
Ngồi tựa bên bình phong, bóng lồng lấy hình.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Rèn luyện thân tâm thảy sạch trong,
Thông xanh sừng sững trước sân không.
Có người tới hỏi không vương pháp,
Thân tựa bình phong chiếc bóng lồng.
Bài thơ sáng tác vào đời Hậu Lý.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trình sư