26/09/2020 07:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời cha đi hái hoa người

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2015 16:52

 

Đời cha đi hái hoa người,
Đời con phải trả nợ đời cho cha.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đời cha đi hái hoa người