29/10/2020 21:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Nội không em

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2019 08:52

 

Anh lại viết về Hà Nội không em
Dù vẫn biết nói chỉ là nói nhỏ
Em ở bên anh - mấy tầng sóng cỏ
Cứ bồi hồi nâng gót bước người đi

Anh lại viết Hà Nội xanh màu gì
Màu của lá không thu đợi hát
Em ở bên anh dù hè nắng chát
Hà Nội bên mình đừng buồn nữa nghe anh!!!
11/6/2008

Nguồn: Thu Hà Nội (thơ), Phạm Thị Mai Khoa, NXB Thanh Niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Hà Nội không em