20/05/2024 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đây thật khó, không giàu (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 17:09

 

Anh đây thật khó, không giàu
Anh xin nói trước, kẻo sau phàn nàn
Nhà anh chỉ có một gian
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng
Trời làm một trận mưa tuôn
Nửa bếp cũng đổ, nửa buồng cũng xiêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đây thật khó, không giàu (I)