16/07/2020 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thần nghệ Siêu Sư viện độc thiền kinh
晨詣超師院讀禪經

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2009 17:26

 

Nguyên tác

汲井漱寒齒,
清心拂塵服。
閒持貝葉書,
步出東齋讀。
真源了無取,
妄蹟世所逐。
遺言冀可冥,
繕性何由熟?
道人庭宇靜,
苔色連深竹。
日出霧露餘,
青松如膏沐。
淡然離言說,
悟悅心自足。

Phiên âm

Cấp tỉnh thấu hàn xỉ,
Thanh tâm phất trần phục.
Nhàn trì bối diệp thư[1],
Bộ xuất đông trai độc.
Chân nguyên liễu vô thủ,
Vọng tích thế sở trục.
Di ngôn ký khả minh,
Thiện tính hà do thục?
Đạo nhân đình vũ tĩnh,
Đài sắc liên thâm trúc.
Nhật xuất vụ lộ dư,
Thanh tùng như cao mộc.
Đạm nhiên ly ngôn thuyết,
Ngộ duyệt tâm tự túc.

Dịch nghĩa

Lấy nước giếng lên rửa răng lạnh buốt
Lòng trong sạch phủi áo bụi trần
Thong dong cầm kinh Phật
Lần bộ ra thư trai phía đông đọc
Chân nguyên đã mất không ai thấy được
Người đời chạy theo chuyện cuồng vọng kỳ tích
Lời di ngôn để lại mong mỏi điều sâu xa
Tính thiện làm sao có thể luyện tập rành rọc
Nhà của người tu đạo yên tĩnh
Màu của rêu liền với màu của khóm trúc dày
Mặt trời ló dạng, nhiều sương khói
Cây tùng xanh bóng lộn như dầu bôi đầu
Điềm đạm xa lời nói
Hiểu và vui, lòng cảm thấy tự đủ

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nước giếng buốt tê răng
Lâng lâng rũ y phục
Thong dong giở bộ kinh
Bước dạo ngoài hiên đọc
Đời chẳng giữ chân nguyên
Đuổi theo điều mê nhọc
Lời xưa sâu sắc thay
Luyện tính nên cầu học
Vắng lặng cảnh nhà tiên
Tre rêu chen chúc mọc
Nắng lên móc chửa tàn
Thông biếc rườm rà tóc
Lặng lẽ đủ vui rồi
Ngữ ngôn lìa tuyệt học
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Sách viết vào lá bối diệp, tức là kinh nhà Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Thần nghệ Siêu Sư viện độc thiền kinh