01/10/2022 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vững lòng

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2007 20:09

 

Ra Thanh Nghệ Tĩnh
Nhớ Bình Trị Thiên
Núi cao xanh ngắt Ba Rền
Đi ngang đỉnh núi ngoảnh nhìn mà đau
Chém cha thằng Pháp mưu sâu
Đổ bao xương máu đồng bào xứ trong
Lúa tao bay cướp giữa đồng
Người tao bay trói bay còng dắt đi
Đốt tan xóm chợ làng quê
Sống đau chết khổ cũng vì tụi bay
Gian lao tính tháng tính ngày
Dân ta kháng chiến đã đầy tám năm
Tám năm cho chí trăm năm
Còn quân ăn cướp còn cầm gươm đao
Còn đắp ụ còn phá cầu
Còn chôn bom nổ còn đào đường quan
Căm thù đã sắt lá gan
Thì cho bay rụi bay tàn mới thôi...
Mặc cho kháng chiến lâu dài...
Dù trong gian khổ nhớ lời Cụ khuyên...
Đi qua đỉnh núi Ba Rền
Ngoảnh nhìn Quảng Trị, Thừa Thiên... vững lòng
(1952)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Vững lòng