18/06/2021 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cây mai

Tác giả: Thích Tịnh Niệm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2017 20:19

 

Gầy guộc từ thân một nhánh cây
Hỏi rằng: "Chi đó?" đáp rằng Mai
Xuân về thiên hạ đua nhau kiếm
Hết tết người ta vứt bỏ ngoài

Đúng hẹn nở đều khen đáo để
Muộn màng trổ chậm mắng chê bai
Qua rồi Nguyên đán còn ai chuộng
Ngẫm lại đời Mai thật chẳng Mai

Ngẫm lại đời Mai thật chẳng Mai
Săm soi yêu mến được bao ngày
Còn tình còn nghĩa khi tươi tốt
Hết thuỷ, hết chung lúc héo phai

Nhị rữa cố nhân chừng nhạt mộng
Hương tàn, tri kỷ khéo quên ai
Qua rồi Nguyên đán còn ai chuộng
Ngẫm lại đời Mai thật chẳng Mai
Nguồn: Thích Tịnh Niệm, Đạo và đời (thơ), NXB Thời đại, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Tịnh Niệm » Vịnh cây mai