22/10/2021 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật phỏng hữu bất ngộ
春日訪友不遇

Tác giả: Đào Công Soạn - 陶公僎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2010 04:11

 

Nguyên tác

步入清溪蒼莾閒,
花泥微濕草沙乾。
稍添桑暗春煙煖,
禾放秧深社雨寒。  
天下貧交無鮑叔,
山中眞隱欠劉安。
閑題漫寄芭蕉葉,
留與歸來帶月看。

Phiên âm

Bộ nhập thanh khê thương mãng gian,
Hoa nê vi thấp thảo sa can.
Sảo thiêm tang ám xuân yên noãn,
Hoà phóng ương thâm xã vũ hàn.
Thiên hạ bần giao vô Bão Thúc,
Sơn trung chân ẩn khiếm Lưu An.
Nhàn đề mạn ký ba tiêu diệp,
Lưu dữ quy lai đới nguyệt khan.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Dò bước khe trong bụi rậm lần
Cát khô bùn ẩm cỏ hoa dăng
Ruộng sâu tốt mạ đằm mưa xã
Dâu rợp đâm cành ấm khói xuân
Giúp bạn ở đời không Bão Thúc
Thật lòng ẩn núi thiếu Lưu An
Đôi vần tạm gửi lên tàu chuối
Để bạn về xem dưới ánh trăng
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Công Soạn » Xuân nhật phỏng hữu bất ngộ